Jak har i mange år vægtet rejseaktiviteter højt. Her er der mulighed for at “belønne” kormedlemmerne, forstået på den måde, at rejserne ofte bliver relativt billige med fondstilskud. Siden 1990 har koret rejst i Norge, Grækenland, Italien, Irland og Sverige. Et stort anlagt projekt, omfattende en rejse til Beijing i 2003, måtte desværre opgives af forskellige grunde. Året efter tog vi på en lille rundtur i Berlin med koncerter indlagt og et besøg hos berliner filharmonikerne. 2008 i maj måned en forlænget weekend til Paris og en enkelt koncert i Den danske Kirke. 2010 endnu en firedagstur til Berlin med koncerter i tre forskellige kirker, blandt andre den berømte “Martin-Luther-Gedächtniskirkche” 2011 rejste vi i pinsen til Belgien, hvor vi opførte dele af Duruflés Requiem i domkirken i Gent.