Historie

Jysk Akademisk Kor hører til blandt de mest traditionsrige i Danmark. Det blev stiftet af Ingeborg Nielsen i 1948 som en parallel til Unge Akademikeres Kor i København. Siden da har en lang række af landets dygtige korledere arbejdet med at fastholde og udvikle korets repertoire, klang og ikke mindst glæden ved at levendegøre masser af vokalmusik.
Herunder er der kortere og længere beskrivelser af de efterhånden 14 kordirigenter vi har samarbejdet med. Er du tilfældigvis tidligere medlem af koret eller kender af enkelte dirigenters virke i Jysk Akademisk Kor – og har noget at tilføje – hører vi gerne fra dig! 

JAK havde som første dirigent Svend G. Asmussen, som året forinden havde stiftet søsterkoret Unge Akademikeres Kor i København. Starten var beskeden: den første prøve i efteråret 1948 fandt sted under private former med deltagelse af blot seks sangere, men allerede ved semesterstarten i 1949 mønstrede koret 36 medlemmer, i øvrigt samme antal som i dag. Da Musikvidenskabeligt Institut stod færdigt, fik koret, med professor Knud Jeppesens velvilje, hjemsted på Universitetet. Denne tilknytning har JAK holdt ved lige, idet vi stadig har øvelokale ved Musikinstituttet og også rekrutterer en del af koristerne herfra. Jysk Akademisk Kor fik hurtigt en vigtig plads i byens musikliv, ikke mindst gennem samarbejde med Aarhus Symfoni­orkester (også tilbage til den tid, da det hed Aarhus Byorkester).

 

Fra 1949 og 25 år frem var Walter Börner dirigent for koret og ved siden af de symfoniske opgaver oparbejdede han et niveau i korets a cappella-repertoire, som tiltrak store internationale kapaciteter som Philippe Caillard, Eric Ericson, Gottfried Wolters og Willi Gohl som gæstedirigenter. Blandt højdepunkterne var førsteopførelsen i Danmark af Monteverdis Maria-vesper i 1971.

Efter Walter Börner blev Jesper Grove dirigent for koret. Den lyse klang blev gjort stadig slankere gennem arbejdet med ny dansk kormusik, bl.a. Per Nørgaards Kredsløb i 1979.

Da Henrik Svane senere blev dirigent, blev den nye verdens rytmiske musik introduceret, bl.a. ved et samarbejde med Anders Koppel og Christian Alvad, som supplement til det klassiske repertoire. Nogle musikalske højdepunkter fra denne periode var opførelser af Bachs h-mol-messe både i Danmark og Schweiz.

Den unge Søren K. Hansen var dirigent 1985-89, og JAK kunne her være partner i en talentfuld dirigents inspirerende udvikling. I denne periode fødtes idéen til et ungdomskor, hvis formål skulle være at “uddanne” unge sangere før de gik over i JAK. Koret kom til at hedde “Jysk Akademisk Ungdomskor”. Dette kor udviklede dog hurtigt en selvstændig profil og fik ikke den rolle som oprindeligt tiltænkt. På grund af navneforvekslinger har koret skiftet navn til “Akademisk Kor Århus” og er på ingen måde en del af JAK i dag.

Fra 1989 til 2001 var Søren Birch ansvarlig for den musikalske udvikling. Med Søren Birch gik koret ind i en særdeles produktiv periode. Foruden et betydeligt antal koncerter og deltagelse i internationale korkonkurrencer, nåede Søren Birch at lave to cd-indspilninger med JAK, ja faktisk tre, idet en koncert i Markuskirken i Århus blev privatoptaget og overspillet på cd. Sørens arbejde med koret har været præget af omhyggelig behandling af klang, musikalsk præcision og tekstudtale. JAK blev begunstiget med originale værker af Søren Birch selv, Svend Nielsen (“Skabelsen” og “Det dybe smil I – III”) og Bernhard Lewkovitch.

I marts 2001 ovetog Lars Sømod koret. Lars Sømod havde da i flere år gjort sig erfaring med dirigentrollen i Hjørring Kammerkor. I de næsten 5 år han ledede koret musikalsk, gennemgik koret en fornyelse i medlemsskaren og mange unge sangere prægede nu koret. Det stadige engagement med Århus Symfoniorkester har været inspirerende, og koret har i denne sammenhæng sunget Bachs Matthæuspassion, Haydns Skabelsen, Brahms Tyske Requiem, Hindemiths Requiem og andre større oratorier. I Lars´ dirigentperiode har koret givet mange kirkekoncerter med repertoire fra renæssancen og nutiden – enkelte store romantiske værker er det også blevet til, men hovedvægten har været på nutidig, dansk kormusik. I sommeren 2003 vandt JAK 2.pris i Randers´ første internationale korfestival. Koret har også i denne periode medvirket i produktioner for DR, senest ”Før søndagen”, en programrække, der udsendes fra februar til april på DR1. Endvidere gav koret i efteråret 2003 tre meget anmelderroste opførelser af Lars Sømods ”Requiem – en sang om tab og tro” i Aalborg, Århus og København. I efteråret 2005 tog JAK på en særdeles succesrig koncertturné i England og Wales. Da Lars Sømod fik en stilling som organistassistent i Vor frelsers Kirke i København, valgte han at stoppe som dirigent for JAK.

I en meget kort periode på mindre end 5 måneder i 2006, havde vi fornøjelsen af at arbejde sammen med Kristian Krogsøe. Hans erfaring med korledelse var begrænset til hvad der indgår i organistuddannelsen, men hans musikalske potentiale var vel nærmest ubegrænset. Kristian nåede et prøveforløb med en enkelt koncert , før han stormede videre på solistklassen i orgel ved Universität der Künste, Berlin.  Året efter, 2007, med debutkoncert i Berliner Dom og – ganske imponerende – tilbage i Århus til stillingen som domorganist efter Anders Riber!

Helle (Høyer) Vedel blev, som den første kvinde i korets historie, dirigent for en periode på halvandet år fra efteråret 2006 og frem. Helle Høyer er kendt for sit mangeårige arbejde med Århus Pigekor og en del år med Hummerkoret, et århusiansk kammerkor.

Fra 2008 til 2012 har vi samarbejdet med først Peter Pade – som medvirkede til flere optagelser af DRs “Før søndagen” til TV

– dernæst Murray Stewart, der i kraft af sin baggrund som organist og orkesterleder, gennemførte en række koncerter med musikalsk ledsagelse, deriblandt en meget vellykket opførelse af Duruflés “Requiem” i hhv. Horsens og en koncertturné til Belgien. Hans baggrund i engelsk musik og kortraditioner fornægtede sig ikke ved en julekoncert i Ebeltoft Kirke, hvor en god håndfuld messingblæsere fra konservatoriet leverede et fabelagtigt (og højlydt) akkompagnement til sangene!

Som man måske fornemmer af listen over dirigenter, har vi haft en periodevis forkærlighed til musikere med dirigentambitioner. Morten Heide er uddannet pianist og var således musikalsk godt funderet til at lede koret. Uropførte “Nu lægger vinden sig i verdens haver”, en sonetkrans med musik af Per Skriver og tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen, som iøvrigt findes i en indspilning på cd.

Opdateres

Opdateres